BIP - Szkoła Podstawowa w Kiełpinie
im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego
 
BIP - Stowarzyszenie PS w Kiełpinie

Szkoła nowych możliwości

Projekt pod nazwą „Szkoła nowych możliwości – rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy uczniów i nauczycieli gminy Kartuzy” będzie realizowany przez okres  2 lat w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum. Celem projektu jest poprawa potencjału edukacyjnego, wzrost wiedzy i umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę  uczniów, a także trwała poprawa jakości usług edukacyjnych szkół poprzez podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Realizacja zajęć wspomagana będzie komponentem elearningowym  udostępnionym na platformie edukacyjnej, a zajęcia rozwijające z j. angielskiego będą zakończone egzaminem zewnętrznym TELC oraz otrzymaniem przez uczestników zajęć dożywotniego certyfikatu zgodnego z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. Wszystkie zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem metod wspierających rozwijanie przez uczniów postaw kreatywnych, przedsiębiorczych, inicjatywności i umiejętności pracy w grupach.

 

Więcej szczegółów

[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )