BIP - Szkoła Podstawowa w Kiełpinie
im. Partyzantów Gryfa Pomorskiego
 
BIP - Stowarzyszenie PS w KiełpinieRekrutacja

WARUNKI PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY I GIMNAZJUM IM. KS. ANTONIEGO ARASMUSA W KIEŁPINIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015:
  1. Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum ogólnodostępnego  odbywa się w terminie od 3 marca 2014r. do 30 maja 2014r.
  2. Absolwenci szkół podstawowych zamieszkali w obwodzie danego gimnazjum przyjmowani są do szkoły - z urzędu.
  3. Absolwenci szkół podstawowych - zamieszkali poza obwodem naszego gimnazjum - mogą być przyjęci w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.
  4. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów organizowanych przez Pomorskiego Kuratora przyjmowani są bez względu na kryteria ustalone dla uczniów spoza obwodu szkoły.
  5. Absolwent szkoły podstawowej jest przyjmowany do gimnazjum na podstawie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego.
  6. Dokumenty wymienione w pkt. 5 kandydaci składają od 27 czerwca do 2 lipca 2014r.
  7. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych gimnazjum nastąpi w dniu 4 lipca 2014r.

Wytworzył:Jolanta Kosznik2014-03-03
Udostępnił:Jolanta Kosznik2014-03-03 12:07:08
Zmodyfikował:Jolanta Kosznik2014-03-03 12:39:19
Termin rekrutacji do gimnazjum na rok szkolny 2013/2014

1.

Składanie podań o przyjęcie do klasy I gimnazjum

4 marca – 29 maja 2013r.

2.

Składanie oryginałów świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu oraz kwestionariusza ucznia kl. 1

28 czerwca – 3 lipca 2013r.

do godz. 12.00

3.

Praca komisji rekrutacyjnych.

3 - 4 lipca 2013r.

4.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do gimnazjum

5 lipca 2013r.

5.

Termin ostatecznego ogłoszenia list uczniów przyjętych do klas pierwszych gimnazjów.

31 sierpnia 2013r.

 


Wytworzył:Jolanta Kosznik2013-03-14
Udostępnił:Jolanta Kosznik2013-03-14 15:35:41
Zmodyfikował:Jolanta Kosznik2013-03-14 15:36:00
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )